Naše Vlast

28. června 1914

byl srbským nacionalistou Gavrilo Principem zavražděn v Sarajevu následník rakouského trůnu arcivévoda František Ferdinand d´Este spolu se svou manželkou Žofií Chotkovou

29. června 1918

francouzská vláda uznala Masarykovu, Benešovu a Štefánikovu Československou národní radu v Paříži za nejvyšší orgán spravující veškeré zájmy národa a za základ příští československé vlády