Naše Vlast

5. října 1918

požádaly vyčerpané a revolucí zachvácené Německo a Rakousko-Uhersko o příměří

14. října 1918

proti nucenému vývozu obilí z českých zemí protestoval Národní výbor a Socialistická rada uspořádala generální stávku, která na některých místech přerostla v politickou akci a vyhlašování státní samostatnosti